Poslední hodiny Pompejí: Nové objevy (1/2)

Jaro 2018. Před několika měsíci započaly práce spojené se zabezpečením zkoumané zóny, je to kus Pompejí, který nebyl nikdy prozkoumán, s ulicemi, domy, nejrůznějšími předměty. Pod vrstvami zeminy jsou pravděpodobně i oběti, lidé, kterým se během erupce Vesuvu nepodařilo utéct. Archeologové zde objevují dva původní domy. První pojmenovali „Dům se zahradou“, s charakteristickými sloupy. Druhý pak dostal jméno „Jupiterův dům“. Obě stavby stojí nedaleko od sebe, v uličce vedoucí podél rozlehlé zahrady „Domu stříbrné svatby“, jednoho z největších a nejbohatších domů v Pompejích, který byl restaurovaný již při vykopávkách v roce 1892. Ovšem jejich zdaleka nejdůležitějším objevem je nápis uhlem, který zpochybnil datum výbuchu sopky. „X“, „V“, potom „I“, tečka a „K“, jako „calendas“ – kalendy, „NOV“ s další tečkou jako „novembre“ (listopad). A pak tu ještě čteme „in olearia“. Takže by to bylo „16 dní před listopadovou kalendou, v olejárně...“ Zdá se, že si někdo na zeď poznamenal, jakou částku toho dne vydal, aby na ni později nezapomněl. V římském kalendáři to odpovídá 17. říjnu.

skryté titulky

Uvidíte v TV