Česká filharmonie - L. Berio a A. Dvořák

Když Semjon Byčkov volil program pro svůj první abonentní koncert, bez váhání navrhl Dvořákovu Sedmou symfonii, aby se od začátku svého působení v čele České filharmonie přihlásil k její národní tradici. Sinfonia pro 8 hlasů a orchestr Luciana Beria tvoří naopak výrazný kontrast: je zásadním, přelomovým dílem dvacátého století. Českou filharmonii doplní London Voices (známý též jako London Sinfonietta Voices) – londýnský pěvecký sbor řízený Terry Edwardsem, který jej v roce 1973 založil.

Režie:M. Beyer