Příběh hanáckého Jeruzaléma

Prostějovská židovská obec patřila k nejpočetnějším a nejvýznamnějším na Moravě. Nikoli náhodou bývalo město označováno jako „hanácký Jeruzalém“. První zmínka o židovském osídlení pochází z roku 1445. Populačního vrcholu dosáhla židovská obec na přelomu 60. a 70. let 19. století, kdy počet vyznavačů židovského náboženství dosáhl 1825 osob. Z prostějovské židovské obce vyšla řada pozoruhodných osobností, které vynikly v řadě oblastí průmyslu, vědy i kultury. Pochází odtud i zakladatel zdejšího oděvního průmyslu Veit Ehrenstamm, jemuž za mimořádné zásluhy nabídl císařský dvůr šlechtický titul.

1998, skryté titulky