Nedej se

Vědci z Masarykovy univerzity v Brně připravili výzkum, který zjišťoval vztah obyvatel České republiky k životnímu prostředí a také, co jsou ochotni dělat (nedělat) pro jeho zlepšení. Bylo osloveno přes dva tisíce respondentů. Výsledek byl překvapující. Sedmdesát procent dotázaných odpovědělo, že považují environmentální problémy za vážné. Mnohem méně už bylo těch, kteří jsou ochotni v zájmu životního prostředí omezit spotřebu a měnit své chování. Třicet procent společnosti ale ekologické problémy nepovažuje za důležité a nehodlá změnit své chování. Co můžeme pro životní prostředí udělat už dnes? Házet plasty do žlutých kontejnerů nestačí, většina jich stejně skončí ve spalovně anebo na skládce. A jak se za posledních třicet let změnil slovník politiků a médií? I když se společnost mění a postupně zelená, politici na tento jev reagují jen pomalu. Pro dnešní klipovitou společnost platí stále častěji: dobrá zpráva, žádná zpráva. Dokumentem provází herec Petr Vacek.

Režie:M. Slunečko

ČR, skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Nedej se

  • Nedej se

  • Nedej se