Africká savana

Špičatý hrot mohutné hory Mount Kenya vystupuje nad jedním z nejbohatších ekosystémů současnosti. Ekosystémem, který se stal i kolébkou lidstva. Nikde jinde není k vidění tolik velkých savců, jako právě tady. Pojďme se projít po africké savaně. Na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy najdeme travnatá společenství. V době ledové se rozsáhlé stepi nalézaly i na území naší republiky. Významným udržovatelem tohoto ekosystému byli mamuti. Před deseti tisíci lety je však vyhubila změna klimatu – podnebí se stalo vlhčím a vysoká sněhová pokrývka v zimě způsobila jejich hladovění a zánik. Současníkem mamuta je dnes jiný stepní chobotnatec – slon africký. Jeho domovem je africká savana – tropické travnaté společenství rozkládající se po obou stranách rovníku a sahající až do subtropických pásem. Tráva pokrývá téměř polovinu Afriky, to je více než 13 milionů km².

skryté titulky