Kvarteto

Magazín regionů zemí visegrádské čtyřky, jehož společným tématem je tentokrát proměna veřejných budov. V Ostravě je poměrně dost budov, postavených koncem 19. a v 1. polovině 20. století, které prošly do dnešních dnů několika proměnami, především ve smyslu účelu. Jedním z příkladů je budova Archivu města Ostravy, postavená jako radnice města Přívoz a součást urbanistického konceptu slavného vídeňského architekta s českými kořeny Camilla Sitteho z roku 1893. Druhou je sídlo Národního památkového úřadu. Budova vznikla ve třicátých letech pro Masarykův zdravotní ústav, zaměřený na boj s tehdy rozšířenou tuberkulózou a zároveň sloužila jako ústav hygienický a sídlo Červeného kříže. Cestou přes obec Ustrzyki Dolne směrem k vysokým Běščadám je těžké si nevšimnout budovy starého mlýna. Přestože je i dnes plně funkční, mouka se v něm už nevyrábí a je to jen jedna z turistických atrakcí regionu. V roce 2010 Bożena a Janusz Bałkotovi, jeho noví majitelé, zde otevřeli Muzeum mlýnářství a venkova. Od té doby se snaží přiblížit turistům nejen historii mlynářství, ale také tajemství mletí obilí nebo základy pečení. Stručně řečeno je tady možné sledovat celý proces od zrníčka k bochníku chleba. Muzeum Ference Móry se nachází v samotném srdci Segedína, v místě, kde se nábřeží Tisy setkává s Centrálním mostem. Jeho velkolepá budova je už 125 let jednou z dominant města. Za svůj vznik vděčí i ničivé povodni z konce 19. století, po níž nově budovaný Segedín hledal místo pro městskou knihovnu a muzeum. Budova dostala název Palác kultury a do užívání pro účely osvěty byla předána v roce 1896. Studio Košice se připojilo příběhem Levočského domu. Stojí zde už několik století, a tak je celkem pochopitelné, že jeho účel se s časem měnil. Původně zřejmě sloužil levočským kupcům, pak jej město pronajímalo hostinským, byla tu zřízena první poštovní stanice v Košicích. A veřejnosti slouží dodnes.

skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Kvarteto

  • Kvarteto

  • Kvarteto