Neidentifikováno: Americká vyšetřování UFO II (8)

Blízká setkání. Lue Elizondo dříve identifikoval pět pozorovatelných charakteristik UFO. Existuje však takzvaná šestá charakteristika, již Elizondo začal vyšetřovat – neviditelná hrozba, kterou toto plavidlo může představovat.

2020

Uvidíte v TV