Království Vikingů

Eirick Krvavý zemře v boji. Jenže Eiricka miluje dávná bohyně Freya, která si pro Eiricka u ostatních bohů vyprosí život. Eirick tak nakonec přežije. V severské divočině, kde po bitvě, v níž Eirick padnul, teď žije, ho vyhledá bůh Frey. Ten Eiricka vyzve, aby se vydal zabránit bohu Thorovi ve znovuzískání vlády nad Zemí. Thor totiž vytáhl se svými věrnými proti křesťanskému bohovi a jeho služebníkům. Frey posílá Eiricka do Helheimu (podsvětí, říše mrtvých), kde má získat roh, na který musí v boji při zatmění slunce před Thorem zatroubit. Jen to může zlomit Thorovu sílu a on ho může tak porazit. K tomu, aby ale mohl jít pro roh do Helheimu, musí znát cestu. Tu mu má poradit druid Alcuin. Ten se má nacházet ve městě Trondheimu. Eirick se tedy vydá na cestu. Nejprve však vyhledá svého dávného přítele Svena a vyzve ho, aby ho následoval. Sven nemá námitek a na cestu za slávou s Eirickem vyráží. Cestou do Trondheimu se jim podaří osvobodit asijského otroka Yanga. I on se k nim ihned přidává. V Trondheimu je napadnou otrokáři, kterým se nelíbí, že Eirick se Svenem jim sebrali jejich majetek, Yanga. V divoké řeži je Eirick se svými přáteli pozabíjí. Pak už následuje setkání s králem Trondheimu, Karlem Rudovousem. Ten je uctivě přijme, nicméně se od něho poutníci dozvědí, že druid Alcuin už u něj nežije, unesli ho Gotlandští. Na dvoře Karla Rudovousa se k Eirickovi přidají jeho dva synové, Olaf a Gregor, a několik dalších válečníků. Eirick se svými druhy se nalodí na loď, která patří bojovnici Brynně Spravedlivé. I ona s nimi tedy vyráží na výpravu na Gotland. Na Gotlandu Eirick a jeho druhové porazí bojovníky místního krále a po krvavé řeži osvobodí z vězení druida Alcuina. Teď už výprava pluje k Helheimu. Alcuin poradí Eirickovi, aby se ke vchodu do podzemí potopil. Varuje ho také před obrovským psem, který stráží vchod do podzemí. Eirick se tedy potopí, a protože je sám živý a mrtvý v jedné osobě, okolo psa do podsvětí projde. Tady se na něj vrhnou mrtví a zdá se, že ho rozsápají. Naštěstí Eirickovi přijde na pomoc jeho mrtvý otec Alfred. Ten zažene mrtvé, pomůže Eirickovi získat roh z rukou davu duší a uniknout hlídacímu psovi, který se mezitím probudil a chce Eiricka zabít. Teď už výprava míří do Jomsbergu, kde právě vládne Eirickův bratr, Beothric. Eirick ho vyhledá a žádá po něm pomoc. Beothric ho ale nechá zavřít do vězení, bojí se o svůj trůn. Jeden ze sluhů o Eirickově zajetí a zajetí jeho druhů informuje Yanga a Brynnu, kteří zůstali na lodi. Brynna s Yangem a druidem se vydají na pevninu a Eiricka osvobodí. Bohužel ne na dlouho. Beothricovi vojáci je znovu zatknou. Ke všemu druid vydá Beothricovi roh. Beothric nařizuje svým lidem, aby Eiricka a jeho lidi popravili. Ti to však neudělají a schovají Eiricka s jeho doprovodem na venkově, kde se tajně pro Eiricka zformuje vojsko. S ním Eirick vyrazí proti Thorovi. Zatím Beothrica kdosi otráví a jeho lidé se přidávají k Eirickovi. Dojde k obrovské bitvě mezi Thorovými vojáky a Eirickovou armádou. V ní Eirickovi lidé brzy získají navrch. Eirick se utká přímo při zatmění slunce s Thorem. Ten se ho snaží přemluvit, aby se přidal na jeho stranu, protože Thor je údajně jeho skutečným otcem. Eirick odmítne. V boji s bohem mu pomáhají Brynna, Yang a Sven. Thor je postupně všechny omráčí a Brynnu dokonce probodne. V boji se podaří sebrat Eirickovi roh, který teď měl Thor a zatroubit na něj, nic se však nestane. Objeví se bůh Frey a začne se Eirickovi vysmívat, že společně s Thorem potřebovali někoho, kdo jim roh, který má také otvírat brány Valhally, přinese. Zdá se, že Eirick prohrál. Najednou se začne chvět země, objeví se Alcuin s pravým rohem. Beothricovi, spojenci Thora, totiž podstrčil nepravý roh, který on pak předal Thorovi. Objeví se světlo a bohy někam odnese. Eirick se svými přeživšími druhy pohřbívá své mrtvé, a to včetně Brynny, do moře…

Režie:Y. A. Halim

Hrají:D. Purcell, N. Maltheová, C. Fairbrass, J. Moss, C. Stevens

USA, 2013