Štíty království českého (4/10)

Královské hrady nesloužily pouze jako důležité obranné body, ale byly rovněž výrazem panovníkovy moci. Tyto mocenské opory jeho vlády můžeme považovat za skutečné štíty Království českého. Stejně jako předchozí díl, také tento ukazuje neustále napjaté vztahy mezi panovníkem a sebevědomou šlechtou, jež se v období vlády Lucemburků obzvláště vyostřovaly. S neposlušností šlechticů se potýkal jak Jan Lucemburský, tak jeho syn Karel IV., a také Karlův potomek Václav IV. – tedy všichni tři představitelé nejslavnějšího období našich dějin v evropském měřítku. Zvláště hrady postavené Karlem IV. a Václavem IV. vynikaly výstavností a byly vybaveny na svoji dobu veškerým dosažitelným pohodlím a přepychem. Kromě slavného Karlštejna s našimi průvodci navštívíme i nedaleký hrad Žebrák, zbytky Střekova shlížejícího hluboko do údolí Labe i pozoruhodný hrad Lauf nedaleko dnešních česko-německých hranic.

Režie:R. Sedláček

2008, skryté titulky

Uvidíte v TV