Po Karlově mostě s prof. Františkem Dvořákem

Dnešní zastavení na Karlově mostě začínáme na opačné - malostranské straně. První sousoší vlevo bylo objednáno lékařskou fakultou Karlovy univerzity, a proto je zasvěceno sv. Kosmovi a sv. Damiánovi, patronům lékařství, mezi nimiž se tyčí postava zmrtvýchvstalého Ježíše Krista. Autorem pozoruhodného díla je Jan Oldřich Mayer, který se po studiích ve Vídni usadil na sklonku 17. století v Praze. Druhou jeho sochou na mostě je figura sv. Judy Tadeáše z roku 1708, které nechybí pro díla tohoto sochaře charakteristický úsměv. Mimo Karlův most se můžeme s realizacemi Jana Oldřicha Mayera setkat například na průčelí Domu U zlaté studně, jehož štuková výzdoba s panteonem národních světců a reliéfem morové patronky svaté Rozálie patří k velmi cenným dokladům barokního umění.

2002, skryté titulky