Vzhůru dolů! (2)

Zpřístupněná jeskyně Na Turoldu v kopci u Mikulova je úplně jiná než většina jeskyní v České republice. To zjišťuje i Arnošt Goldflam s Josefem Poláškem, kteří s mírnou oklikou přes sklep v Mikulovském zámku míří do jejích útrob. Vápencový kopec byl po staletí devastován těžbou vápence, lom posléze sloužil jako skládka, přesto je nyní na jeho území vyhlášena malebná rezervace. Samotná jeskyně patří díky svým ostrým hranám a nebezpečným puklinám k nejtěžším speleologickým lokalitám v ČR. Návštěvníkům je otevřena jen relativně schůdná vstupní část, a jak Arnošt Goldflam brzy zjistí, není radno se bez vybavení pokoušet o průstup do nezpřístupněných částí. Ty si ovšem diváci budou moci prohlédnout na záběrech amatérských speleologů, kteří se o průzkum podzemí starají. Jeskyně Na Turoldu neoplývá klasickou krápníkovou výzdobou známou z jiných jeskyní. Na stěnách se ovšem vyskytují excentrické útvary krystalického kalcitu, díky kterému se turoldská výzdoba proslavila. Kráčet Turoldem je jako procházet se po dně jurského moře. V celém dokumentu opět nebude chybět humor ani pointa: svou výpravu pánové zakončí ve sklípku, který je, jak jinak, vybudován v jeskyni.

Režie:P. Jirásek

2008, skryté titulky

Uvidíte v TV