Záhady Josefa Klímy (140)

Spekulanti s byty za sebou nechávají v Severních Čechách spálenou zemi - milionových dluhů se pak elegantně zbaví v insolvenci.

2018

Uvidíte v TV