Po Královské cestě s profesorem Františkem Dvořákem

Procházku Nerudovou ulicí zahájíme v domě U tří housliček. Houslařské řemeslo se v něm dědilo z generace na generaci už od počátku 18. století. Zastavíme se u Morzinského a Thunovského paláce, které nutí kolemjdoucí k zastavení svou monumentální sochařskou výzdobou. Zvláštní pozornost si také zaslouží dům U červeného lva, kde se narodil velký český barokní malíř Petr Brandl, a dům U dvou slunců, kde prožil většinu svého života spisovatel Jan Neruda. Naše procházka bude končit v posledním ohybu před závěrečným stoupáním na Pražský hrad.

2008