Nedej se

V roce 1921 vrcholila v českých lesích zničující kalamita způsobená přemnožením nenápadného motýlka bekyně mnišky. Dnes u nás kulminuje neméně devastující kalamita kůrovcová. Tyto dvě katastrofy mají mnoho společného. Především dlouhotrvající sucho a vysazování smrkové monokultury. Dokument hledá nejen společné kořeny, ale hledá i odpověď na otázku, zda lze zabránit tomu, aby se naši pravnuci za dalších sto let museli s podobnou kalamitou potýkat. Poučíme se?

Režie:I. Stehlík

ČR, skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Nedej se

  • Nedej se

  • Nedej se