Úsvit planety opic

Deset let poté, co smrtící virus zahubil většinu lidstva, opice, jejichž inteligence se díky zásahu člověka zvýšila, si v lesích blízko San Franciska vybudovaly vlastní svět s vlastními pravidly. Vede je Caesar. Jednoho dne se v blízkosti staré vodní elektrárny objeví lidé v čele s Malcolmem, aby zjistili, zda je možné obnovit její provoz, protože jim dochází zdroje energie. Bohužel jeden z mužů se lekne zvědavé opice a zastřelí ji. Opice jménem Koba chce lidi zastřelit. Vůbec jim nevěří, protože mu v minulosti velmi ubližovali. Caesar však lidi pustí. Upozorňuje, že opice si válku nepřejí, ale pokud to bude nezbytné, budou svůj domov bránit. Chce, aby lidé na jejich území nevstupovali. Koba se společně s několika dalšími opicemi tajně za lidmi vydá do města a objeví obrovský sklad zbraní. Malcom se vrátí do města a žádá o svolení, aby se mohl za opicemi vrátit a pokusit se s nimi domluvit na elektrárně. Caesar naprosto chápe, o co lidem jde, a dovolí jim, aby obnovili provoz elektrárny. Hodlá je však mít pod kontrolou, protože jim tak zcela nevěří, ale mezi Malcolmem a Caesarem ledy poněkud tají. To vede k tomu, že Koba obviní Caesara, že má raději lidi než opice. Za takové řeči ho Caesar zbije, ale nezabije, protože se drží hesla, že opice opici nezabije. Koba se později vrátí do skladu zbraní, zabije strážce a ukradne samopal. Když je elektrárna opravena a ve městě zase svítí světla, všichni oslavují. Této příležitosti Koba využije a podpálí opičí příbytky a střelí Caesara do ramene. Caesar padá k zemi a všichni se domnívají, že je mrtvý, a protože ho střelila lidská zbraň, musel to být logicky člověk, kdo Caesarovi ublížil. Koba přebírá velení a chce se lidem pomstít a bojovat s nimi. Malcolm s ostatními prchají a cestou najdou zraněného Caesara a vezmou ho s sebou, aby ho ošetřili, a omlouvají se mu za jeho zranění. Caesar však prozradí, že člověk v tom nemá prsty, zranila ho opice. Byl to mocichtivý a pomstychtivý Koba. Ten spolu s dalšími opicemi mezitím napadl město a uvěznil lidi i opice, které s jeho jednáním nesouhlasí. Opice, které jsou stále loajální k Caesarovu postoji. Caesar dovede Malcolma a ostatní do domu, kde vyrůstal. Zde se ukryjí, ale Caesar potřebuje léky, které zde nejsou. Malcolm se tedy vydá do města, kde potká Caesarova syna, který tak úplně nesouhlasí s Kobovým jednáním. Poví mu, že jeho otec žije, a když se setkají, Caesar požádá syna o pomoc. Pak jdou společně s dalšími loajálními opicemi do města, aby zastavili Kobu a válku. I když se Caesarovi znovu podaří převzít velení, je již příliš pozdě. Lidem se podařilo přivolat ozbrojenou pomoc, která se již blíží, a válka je nevyhnutelná. Zklamaný Caesar připouští, že válku začaly opice, ale lidé by jim to nikdy neodpustili, a proto je válka nevyhnutelná. Žádá svého nového přítele Malcolma, aby i se svými blízkými opustil město a odešel do bezpečí.

Režie:M. Reeves

Hrají:J. Clarke, A. Serkis, G. Oldman

USA, 2014