Po Karlově mostě s prof. Františkem Dvořákem

Jeroným Kohl vytvořil dvě sochy zdobící Karlův most ve svých sedmašedesáti letech. Jsou zasvěceny sv. Augustinovi a sv. Mikuláši Torentinskému. Jeho "vyženěný" a později vyděděný syn Jan Bedřich Kohl byl první pražský sochař a to proto, že všichni ostatní před ním, včetně jeho nevlastního otce, byli vyučení řezbáři a k sochařině se dostali až v průběhu let. Jan Bedřich Kohl na Karlově mostě žádné dílo nezanechal, ale je autorem vodních soch v Kuksu či postav na průčelí pražské Lorety. K vrcholným dílům jeho otce patří i dvě proslulé fontány – Slavatovská a kašna na druhém nádvoří Pražského hradu. Výtvory obou umělců patřily ve své době k nejvyšším hodnotám sochařské práce ve střední Evropě.

2002, skryté titulky