Bílá místa

Jan Smiřický od vypuknutí husitského revolučního hnutí často měnil své názory a přebíhal od jednoho mocenského uskupení ke druhému. V tom ostatně pokračoval až do doby Jiřího z Poděbrad, což se mu nakonec stalo osudným. V srpnu 1452 totiž poslal Ladislavu Pohrobkovi do Vídně dopis, ve kterém jej varoval před nebezpečím, které mu hrozí ze strany Jiřího z Poděbrad. Králi dokonce radil, ať raději do Prahy ani nejezdí, pokud nemá dvě hlavy... Při svém intrikaření zcela určitě nepočítal s tím, že Oldřich Celský, Pohrobkův poručník, pošle Smiřického list přímo Jiřímu z Poděbrad. Za to byl Jan Smiřický odsouzen k trestu smrti a popraven pod staroměstským pranýřem.

Režie:M. Růžička

2009, skryté titulky

Uvidíte v TV