Bílá místa

Na přelomu 15. a 16. století komplikovala situaci v Českém království zvýšená kriminalita a v jejím rámci tzv. opovědnictví, čili vypovězení nepřátelství. K nejznámějším opovědníkům patřil Jiří Kopidlanský. Praze i jiným městům se mstil za smrt svého bratra Jiřího, který byl v Praze v říjnu 1506 popraven, protože o výročním trhu ve rvačce zabil Jana Cukra z Tamfeldu. V roce 1510 dokonce Kopidlanský vstoupil do služeb zdatného západočeského loupežníka Zdeňka Dobrohosta z Ronšperka, který jej jmenoval purkrabím na Starém Herštejně. Trestnou výpravou Zdeňka Lva z Rožmitálu byl však hrad dobyt, ale po Kopidlanském jako by se slehla zem. Dodnes o jeho osudu a konci panují pouze dohady...

Režie:M. Růžička

2009, skryté titulky

Uvidíte v TV