Etiketa

Vždy je dobré si o restauraci, kam míříme, něco zjistit. Podle toho se i oblékáme. Do restaurace vstupuje jako první muž, při odchodu vychází jako první žena. Muž pomůže dámě z kabátu, číšník nás přivítá a uvede ke stolu. Společensky významnější osoba musí mít komfortnější místo (zády ke zdi, čelem do místnosti). Pán by si neměl sundávat sako bez toho, že by se dámy dovolil. Určitě by si ke stolu neměl jako první sednout muž, dáma si sedá jako první. Látkový ubrousek si pokládáme na klín. Neznáme-li úpravu jídla, nestyďme se zeptat číšníka, jak je připraveno. Jíst začíná vždy žena nebo nejváženější osoba u stolu a teprve po ní následují ostatní. Máme-li na stole založenu sadu více příborů, odebíráme je při jednotlivých chodech vždy z vnějšku směrem k talíři. Jako spropitné se dává všude zhruba 10 procent.

Režie:P. Marek

2004

Uvidíte v TV

  • Etiketa

  • Etiketa

  • Etiketa