Bílá místa

V dějinách naší země nacházíme bezpočet politických zvratů. Na jednom z největších, který přivedl Evropu na třicet let do války, se významnou měrou podílel tehdy mocný, dnes už málem zapomenutý politik Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka. Senzaci způsobila jeho konverze ke katolické víře a také sňatek s jednou z nejbohatších nevěst v Čechách, díky němuž získal obrovský majetek. Změna víry umožnila Slavatovi stát se komorníkem a královským maršálkem Rudolfa II. a na svém panství ostře prosazoval protireformační politiku. Dokonce odmítl uznat Rudolfův Majestát, což způsobilo v Jindřichově Hradci nepokoje evangelíků. Přízeň si za svůj pevný prokatolický postoj získal i u císaře Matyáše a Ferdinanda II., za nějž se stal zemským místodržitelem. Tehdy však vrcholily stavovské bouře a Slavata poté, co přežil defenestraci, utekl ze země. Po Bílé hoře získal od Habsburků velké výhody a vzbouřence na svém panství tvrdě potrestal. V císařské tajné radě pomáhal připravovat náboženský převrat a nakonec se díky panovnické důvěře stal nejvyšším kancléřem českého království.

Režie:M. Růžička

2009, skryté titulky

Uvidíte v TV