Bílá místa

V roce 1662 mladý šlechtic Jan Karel Jáchym Slavata nešťastně zabloudil na lovu u Telče a spadl do vlčí jámy. Celou noc strávil v modlitbách a vyslovil prý slib, že pokud přežije, zasvětí celý svůj další život Bohu. Zachráněný Slavata svůj slib splnil a vstoupil do kláštera bosých karmelitánů v Římě, kde přijal řeholní jméno Karel Felix a postupně se stal generálem tohoto církevního řádu. Naplnění slibu však mělo stinnou stránku. Karel Felix byl nemladším ze čtyř bratrů, jenže jeho nejstarší sourozenci Ferdinand Vilém a Jan Jiří Jáchym postupně zemřeli. A oba měli jen ženské potomstvo. Poslední z bratrů, Leopold Vilém, byl také církevním hodnostářem. Požádal sice papeže o dispens, jenž by ho propustil z duchovního stavu, ale krátce po sňatku zemřel, aniž by zplodil mužské potomky. Karel Felix se tak stal posledním mužským příslušníkem rodu Slavatů, svůj slib však neporušil, a tak s ním vymřel jeho slavný rod po meči.

Režie:M. Růžička

2009, skryté titulky

Uvidíte v TV