Nejúžasnější díla lidských rukou

Nejvýznamnější pomníky a pamětihodnosti jsou svědky lidských dějin, které oslavují lidství, a zároveň nás varují, abychom se poučili z minulých chyb a neopakovali je. Připomínají slavná místa a historické mezníky. Přelomové stavební techniky, umělecké provedení, nadčasový odkaz. Nejlepší z těchto zázraků lidských ruku zároveň otvírají dialog mezi naší minulostí, současností a budoucností. Nejvýznamnější světové pamětihodnosti a monumenty totiž poskytují prostor k různým výkladům, diskusím a složitým úvahám, takže přestávají být pouhými stavbami a začínají před našima očima ožívat.

USA, skryté titulky