Bílá místa

Jakub Jan Ryba (*26. 10. 1765 – †8. 4. 1815) je dnes celosvětově považován za autora jedné skladby – České mše vánoční „Hej mistře“. Přitom byl skladatelem zhruba 1300 kompozic různého rozsahu a nejrůznějších forem, z nichž dalekosáhle převažovala duchovní hudba. Stylově vychází Rybova ranější tvorba z principů klasicismu mozartovské epochy, později se přibližuje až romantickému hudebnímu jazyku. Rybovi patří primát v kompozici umělé světské písně s klavírním doprovodem na české texty, pozoruhodnou úroveň má jeho hudba pro varhany. Od roku 1788 Jakub Jan Ryba působil v Rožmitále jako učitel. Spory s farářem i vrchností a také potíže dostát vlastním vysokým nárokům vyústily v dobrovolný odchod ze života. Po stopách výjimečné osobnosti s tragickým osudem se vydali Dagmar Zázvůrková a Robert Hugo. Jejich průvodcem se stal skladatel a varhaník Hubert Hoyer, předseda skladatelovy společnosti.

Režie:M. Kučera

2012, skryté titulky

Uvidíte v TV