Bílá místa

Život Adama Václava Michny z Otradovic (*asi 30. 6. 1600 – †16. 10. 1676) je spjat s Jindřichovým Hradcem. Studoval na místní jezuitské koleji a první dochované záznamy o něm pocházejí právě ze seznamu jmen zdejších žáků. Podle nich byl Adam zapsán na gramatiku, syntax a poetiku. Nicméně studia zde nedokončil. Kolej byla v roce 1618 uzavřena a jezuité byli ze země vypovězeni na "věčné časy". Další záznam o Michnově životě pochází až z roku 1633, kdy je poprvé uváděn jako varhaník proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Dnes si jeho jméno vybavíme většinou při zpěvu koledy Chtíc, aby spal. Nejvyspělejší ze skladeb, které od Adama Michny známe, je nicméně jeho pozdní Svatováclavská mše. Rukopis této mše byl objeven až ve 20. století v kroměřížském zámeckém hudebním archivu doktorem Breitenbacherem. První provedení skladby v pražském rozhlase na konci dvacátých let se stalo uměleckou událostí.

Režie:M. Kučera

ČR, 2012, skryté titulky

Uvidíte v TV