Podivuhodná Asie - Singapur

Singapur, ještě před padesáti lety země třetího světa, dnes díky inovativnímu plánování jeden z klenotů jihovýchodní Asie. A to vše navzdory tomu, že nemá přírodní bohatství, nerosty, takřka žádnou úrodnou půdu ani vodní zdroje. Tento novodobý div světa ale pohánějí vpřed důmyslná technická řešení. Je to země plná architektonických ikon, průmyslových obrů i zázraků zeleně. Až osmnáct procent nové půdy si Singapur vydobyl rekultivací z okolního mořského dna a bažin. Vršky a kopce byly srovnány, vykopaly se lomy a vytěžil se písek v neutuchajícím hledání materiálů vhodných k rekultivaci. Singapur má strategickou polohu na nejjižnějším cípu Malajského poloostrova a stal se tak hlavní branou do Asie pro americkou i evropskou lodní dopravu. Navíc díky velké píli a nápaditým inovacím se z rozvojové země stal moderní, vyspělý městský stát. A tohoto růstu se mu podařilo dosáhnout, aniž by zničil své historické, kulturní a přírodní dědictví.

VB, skryté titulky