Bohové a proroci

Indická náboženství. Dokument (2009). Orientace ve staré religiozitě v Asii. Připravil M. Kratochvíl

2009, skryté titulky

Uvidíte v TV