Most špiónů

V době studené války, v roce 1957, byl v New Yorku zatčen sovětský špión Rudolf Abel. Aby Spojené státy nevypadaly jako země, kde se nedodržují lidská práva, byl mu přidělen obhájce. Ve skutečnosti nikdo nechce, aby ho někdo doopravdy hájil, a tak mu byl přidělen obhájce, který pracuje pro pojišťovací společnost, James Donovan. Donovanovi se do toho nechce, je mu jasné, že on i jeho rodina budou považováni za zrádce vlasti, když bude obhajovat nepřítele země. James Donovan nemá na výběr, a tak se do obhajoby pustí, i když je předem jasné, že si všichni pro Abela přejí trest smrti. Donovan to však vidí jinak. Když bude Rudolf Abel, který Američanům nic neprozradil, pouze uvězněn, dává to Američanům prostor pro vyjednávání se Sověty v případě, že oni odhalí amerického špióna. Tento argument vzal soudce v úvahu a odsoudil Abela na 30 let vězení. Donovan je za to svými spoluobčany odsuzován. Když v roce 1960 zajmou Sověti amerického pilota Powerse, který prováděl nad jejich územím špionáž pro CIA, dojde na Donovanova slova. Amerika chce svého muže zpět, ale oficiální cestou na úrovni vlád obou zemí to není možné, a tak je do akce vyslán Donovan. Donovan bude se Sověty vyjednávat jako Abelův právník a bude se snažit o výměnu zajatců. Vyjednávání bude probíhat ve východním Berlíně. V této době dochází ke stavbě zdi v rozděleném městě a německá policie zatkne amerického studenta ekonomie Pryora a vydá ho pouze v případě, že Spojené státy oficiálně uznají Německou demokratickou republiku. Donovan se o tom dozví a chce osvobodit i jeho, ale protože není oficiálním vládním vyslancem, nemůže vyjednávat o uznání nově vzniklého státu. Jeho plánem je vyměnit Abela za oba Američany. Tím by měli získat všichni. Když NDR vydá i Pryora, získá Sovětský svaz svého špióna. Tím si NDR u Sovětů udělá dobré jméno. Jak německá, tak sovětská strana nechce ani slyšet o takové výměně, a vyjednávání jsou velmi těžká. Dokonce i CIA přesvědčuje Donovana, aby na studenta zapomněl, nejdůležitější je Powers. Donovanova zarputilost, schopnost argumentace a pevné nervy nakonec všechny přesvědčí. Do poslední vteřiny není jisté, že výměna proběhne podle plánu, ale dopadne to dobře a všichni jsou doma. Donovan, dříve spoluobčany opovrhovaný, je nyní oslavovaný. Jeho vynikající vyjednávací scho

Režie:S. Spielberg

Hrají:T. Hanks, M. Rylance, A. Alda, A. Ryan, A. Stowell

USA/N/Ind., 2015