Za generací Národního divadla s prof. Františkem Dvořákem

Dokument (2008). Umělecké a společenské souvislosti vzniku a podoby Zlaté kapličky.

Režie:J. Hojtaš

2008, skryté titulky