Západočeské muzeum v Plzni

Kromě soustřeďování bohatých sbírek od nejstarších dob plní Západočeské muzeum v Plzni úlohu garanta archeologických výzkumů v celých západních Čechách a většina exponátů pochází z vlastní badatelské a konzervátorské činnosti jeho odborníků. V expozici může návštěvník obdivovat neolitickou venuši z Vochova, nálezy z dalekého Krymu, mnoho předmětu dokumentujících staletý vývoj města Plzně i unikátní městskou zbrojnici založenou Karlem IV., jejíž sbírka středověkých pušek je evropskou raritou.

Režie:P. Kudela

2002, skryté titulky