Bohové a proroci

Ničiren. Dokument (2008). Buddhistický mnich a jeho pozemský život a učení. Připravil M. Kratochvíl

2008, skryté titulky

Uvidíte v TV