Západočeské muzeum v Plzni

Prohlídka muzea plného historických pokladů a významného vědeckého centra západních Čech.

Režie:P. Kudela

2002, skryté titulky