Etiketa

Zásadně si nepodáváme ruku vsedě, přes stůl, ani ne do kříže. Nepodáváme ruku zašpiněnou při práci, ruku v sádře ani v rukavici. Potí-li se nám ruka, nenápadně si ji utřeme v kapse do kapesníku. Nepodáváme ruku, pokud protějšek právě jí (např. při recepci). Ruku podáváme s úsměvem a lehkou úklonou hlavy, díváme se při tom do očí. Stisk ruky je pevný, ale ne drtivý, a netrvá déle než jednu vteřinu. První podává ruku společensky nejvýznamnější osoba (např. nejstarší žena nebo partnerka nejvýznamnějšího muže) druhé nejvýznamnější osobě (např. partnerce druhého nejvýznamnějšího muže), pak třetí nejvýznamnější osobě... a tak dále a nakonec nejméně významné osobě. Při podávání ruky muž vždy stojí, dáma si může ponechat rukavici.

Režie:P. Marek

2004

Uvidíte v TV

  • Etiketa

  • Etiketa

  • Etiketa