Neznámá válka (2/5)

ČT 2

Dějinné i zcela soukromé události, jak je zachytily kamery evropských filmových amatérů v letech 1937–1943. Německý cyklus Evropa se chystala na válku. Občané, zvláště pak v Belgii a ve Francii, věřili svým vládám a „svým“ armádám. V březnu 1938 se mašinérie třetí říše pohnula a pohltila Rakousko. Na podzim téhož roku získala v Mnichově výměnnou za „mír pro další “ generace Sudety. Onen mír nakonec trval jen jedenáct měsíců. Pak přišlo na řadu Polsko. To už Velká Británie a Francie procitly a okolnosti je donutily vyhlásit Hitlerovi 3. září 1939 nepřátelství. Po dalších devíti měsících „podivné války“ udeřilo Německo na Západě. V létě 1940 Velká Británie zůstala v boji osamocena a lidé v poražené Francii, Belgii a Nizozemsku si museli zvykat na „nový pořádek“. Boje se přesunuly do Středomoří a později na území SSSR. Západní Evropa, byť okupovaná, zažívala relativní klid narušovaný občasným bombardováním a „mizením“ židovských sousedů. Bojiště byla daleko, zatím...

N, skryté titulky

Uvidíte v TV