Dámy v bílém

ČT 2

Ženy kubánských disidentů statečně bojují za propuštění svých manželů z vězení. Režie I. Miloševičová Damas de Blanco (Dámy v bílém) je organizace matek, manželek a sester, které se společně pokoušejí dosáhnout propuštění pětasedmdesáti politických vězňů zatčených při tvrdém zákroku na Kubě na jaře roku 2003. Film bosensko-české dokumentaristky Ivany Miloševič na základě otevřených výpovědí přináší jejich osobní příběhy – příběhy matek obávajících se o život vězněných synů, žen, které musejí samy uživit rodinu i svého muže v žaláři, a dcer, jež vyrůstají bez otce. Režisérka je kreativně spojuje v celek, který ukazuje zákulisí disidentského života jinak, než jsme zvyklí ho ve filmech vídat. Unikátní snímek vznikal tajně po nocích v domácnostech respondentek; při pokusu natočit veřejné setkání Dam na mši v Havaně byl štáb zatčen a vyhoštěn ze země, natočený materiál se však podařilo zachránit. Od natáčení počátkem roku 2007 došlo na Kubě k mírnému uvolnění poměrů, drtivá většina politických vězňů však stále zůstává za mřížemi. Teprve v roce 2010 byla propuštěna větší skupina disidentů, kteří se po letech mohli konečně shledat se svými rodinami. Většina z nich Kubu opustila.

Režie:I. Miloševičová