Hledání ztraceného času: Pod modrou oblohou

Čas prázdnin a letních radovánek je v plném proudu a my se tentokráte s cyklem pokladů z filmového archivu vydáme do dětských táborů, jak je zachytili filmaři ve 20. a 30. letech. Romantické léto bylo tehdy kupodivu možné strávit i na pražské Štvanici, aniž by malé osadníky rušil ruch velkoměsta. Pražský magistrát zřídil roku 1937 Ústřední prázdninovou péči, která si vytkla bohulibý cíl: umožnit co největšímu počtu nemajetných dětí pobyt v přírodě. Spravovala celkem 388 osad, táborů a družin po celé republice a jen během léta 1937 bylo takto zaopatřeno 55 tisíc dětí. Do tří z těchto táborů se v tomto vydání HZČ podíváme a zavítáme i mezi skutečné skauty, kteří se těsně před Mnichovem stali protagonisty celovečerního filmu. Snímek Píseň mládí se však podařilo dokončit až v temných letech protektorátu. Do kin byl uveden těsně poté, co byla skautská organizace zakázána a rozpuštěna, a to v podobě, která se výrazně lišila od původních představ tvůrců. První československý skautský film, z něhož spatříte pár minut, byl zneužit k přesně opačným myšlenkám a podporoval militantní výchovu v duchu tehdejšího Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Po premiéře materiál skončil hluboko ve filmových depozitářích a objeven byl až o více než padesát let později jako zajímavá připomínka historie hnutí, které bylo pro totalitní režimy vždy trnem v oku.

1999, skryté titulky