Versailles (9)

Henrietta dorazí do Anglie za svým bratrem Karlem, anglickým králem. Vyjedná zde za Francii spojenectví Anglie proti Nizozemí. Pár dní po jejím odjezdu přijme anglický král Viléma Oranžského a nabídne mu sňatek se svou neteří Marií. Fabien v cele vyslýchá muže, který chtěl Henriettu zastřelit. Když Fabien odejde, tak jde králův přítel Rohan do cely, zabije stráže a muže pošle do Paříže. Ludvík je opět zklamaný z práce Fabiena, protože už byli jen krok od získání identity zrádce z královského dvora. Ludvík dá Filipovi za úkol sepsat pravidla chování pro šlechtu na královském dvoře. Rytíř mu je pomůže vymyslet. Vybraní šlechtici budou chodit obdivovat krále, to jak se obléká, holí, pije a jí. Ludvík nechá přivézt svého syna do Versailles. Béatrice se přizná Fabienovi, že mu lhala o svém původu, ale to on už dávno ví. Fabien ji nechá přivést do zahrady, kde ji zahradník odsekne hlavu. Fabien chce, aby Béatricina dcera Sofie opustila Versailles. Ona chce zůstat, a tak svolí, že bude Fabienovi donášet veškeré informace o šlechticích na královském dvoře. Henrietta získává úctu celého královského dvora za vyjednání spojenectví s anglickým králem. Na její počest je uspořádán maškarní bál, na kterém dívka omdlí.

Hrají:G. Blagden, S. Bowman, E. Williams

Fr./Kan., 2015

Uvidíte v TV

Videoarchiv