Výjimečné projekty

Připomíná hračku, ale jeho stavba je dřina, během které rozhodují milimetry. Každá chyba mívá dalekosáhlé důsledky, stavba takového kolosu je proto obrovskou výzvou. Upotřebí se v přístavech, průmyslových podnicích, v povrchových dolech, v historických centrech měst, případně ve vznikajících větrných parcích. Jeřáby vážící až 750 tun ovládají jeřábníci, kteří musí projít náročným školením, během kterého poznají svůj budoucí pracovní nástroj do posledního šroubku a čepu a vyzkouší si jeho veškeré funkce. Nejmodernější jeřáb s pásovým podvozkem, ve své největší verzi měří až ke špičce výložníku téměř dvě stě metrů a jeho čistá hmotnost se pohybuje kolem osmi set tun. Jeden jediný článek jeho housenkového pásu váží téměř čtyři sta kilogramů.

N, skryté titulky

Uvidíte v TV