Civilizace (5/9)

V patnáctém a šestnáctém století se začaly objevovat kupole, celé soubory kupolí. Dílo smrtelníků. Postupně se člověk sám začal stávat středem vlastního vesmíru. Umělci a architekti začali napodobovat významná díla antické minulosti. Na západě se dnes tento kulturní jev nazývá světovou renesancí. Ovšem na renesanci lze také pohlížet jako na dobu rostoucí expanze a propojování různých světů, kdy estetické a jiné vlivy překračují kontinenty, v některých případech dokonce poprvé v dějinách.

skryté titulky

Uvidíte v TV