Tři města, která změnila svět: Amsterdam, Londýn, New York (4/4)

Termín mrakodrap – „skyscraper“ – je opravdu zajímavý, protože odkazuje na to, jak vypadal New York, než výškové budovy zcela změnily panorama města. Městská krajina New Yorku sestávala z věží kostelů a lodních stožárů. A slovo „skyscraper“ se prý původně používalo pro nejvyšší stožár, případně plachtu. Stožár, který sahá až k obloze. U zrodu newyorských výškových budov stojí City Hall, městská radnice. Vedle ní vyrůstají na konci 19. století sídla tří významných deníků. Začíná nelítostná konkurence, která budova bude nejvyšší. Takto se rodí koncept moderní „skyline“ – nové městské siluety, impozantní linie městského horizontu. Tato městská krajina se prosadí po celém světě. Je to výraz nové síly a moci města – jeho globálních ambicí. V Londýně se počet obyvatel v letech 1850–1900 ztrojnásobí a na přelomu 20. století dosáhne 6 milionů lidí. Sociální geografie města byla složitá. Existovala místa se silnou koncentrací velké chudoby hned vedle dokonale udržovaných trávníků. Londýnské City nabralo nový dech, když Margaret Tatcherová deregulovala finanční služby. Toto rozhodnutí ve velké míře obnovilo urbanismus ve staré části Londýna, kolem níž anglická metropole původně v 17. století expandovala.

Fr., skryté titulky