Sousedé z divočiny

Tři z největších stavitelů zvířecího světa žijí v africké savaně: společensky založený pták snovač pospolitý, hrabáč kapský a termiti. Snovači se sdružují do kolonií čítajících několik stovek jedinců. Společně staví jedno velké hnízdo, ve kterém má každý pták vlastní útočiště. Hrabáči budují podzemní jeskynní systémy několik metrů hluboko pod povrchem a termiti neúnavně konstruují impozantní mrakodrapy z písku, slin a exkrementů. Ale žádné z těchto zvířat nemá své impozantní obydlí jenom pro sebe. Žije s nimi také mnoho spolubydlících původem z jiných druhů, ať už jde o drobný hmyz, plazy a ptáky, nebo dokonce velké savce. A nejen, že stavitelé a jejich nájemníci bydlí společně pod jednou střechou, ale jsou si navíc i vzájemně prospěšní. Jak moc který spolubydlící přispívá komunitě, se liší byt od bytu. Draví ptáci jako sokolík obojkový a výr velký nebo plazi z čeledi scinkovitých poskytují snovačům výměnou za útočiště ochranu a bezpečí. Naopak termity nechrání nikdo, každý je jedině využívá. Jejich spolubydlící jejich stavby ničí, nebo je dokonce občas žerou. Ve sdíleném bydlení hrabáčů panuje ve všech ohledech denní rutina. Mnozí sousedé z jejich podzemní komunity se většinou ani nikdy nepotkají. Přesto někteří z nich, například hyenka hřívnatá, získávají od hrabáčů i něco víc než jen střechu nad hlavou. Hyenky by se bez schopnosti hrabáčů v zimě neobešly a uhynuly by hlady. Soužití zvířat v africké savaně má zkrátka své výhody i nevýhody. Tyto komunity se však příliš neliší od těch, jaké známe u nás lidí – když je více místa k bydlení, více jídla a více pestrosti, prospívá to všem.

N, 2020, skryté titulky