Temný výzkum

Detektiv Victoria Duncanová se zotavuje ze zranění a smrti svého manžela Chrise, který zemřel při policejním zásahu. Dcera Macey studuje biologii na univerzitě, ale jednoho dne za Victorií přijde kamarádka, která pohřešuje svou dceru Angie. Studuje s Macey na stejné univerzitě a jsou kamarádky. Mohlo by se zdát, že si dívky jen tak vyrazily, ale obě ženy to od svých dcer neočekávají. Victoria se tedy rozhodne, že zkusí obě dívky najít. Vydá se na univerzitu, aby zjistila, co se stalo. Děkan jí poví, že její dcera byla ze školy vyloučena pro nevhodné chování, a navíc obvinila váženého profesora Drakea ze všech možných přečinů. Podle děkana měla štěstí, že na ni nepodal žalobu. Děkan prý riskuje, když se s Victorií baví o důvodech jejího vyloučení, protože Macey je dospělá. Podle záznamů ostraha univerzity vyvedla obě vyloučené dívky z budovy již před týdnem. Může se podívat do Maceyina pokoje. Zde Victoria najde fotky profesora Drakea, který vede biogenetické výzkumy a je nositelem Nobelovy ceny. To univerzitě dodává prestiž a také finance. Výzkum je však tajný. Drake si s Victorií ochotně promluví a vypovídá, že upravuje lidský genom podle biotechnologie, kterou vytvořil. Něco jako univerzální lék na všechny druhy rakoviny. Macey a další naivní studenti neustále mařili jejich práci. Pracují s laboratorními krysami, ale potřebují pracovat s primáty, protože jejich DNA je nám bližší. Macey byla proti pokusům na zvířatech. Drake tvrdí, že na to není úplně hrdý, ale účel světí prostředky, dítě umírající na rakovinu tak dostane šanci na život. Snaží se, aby byl svět lepší. Macey zneužila přístupový kód a způsobila paniku mezi personálem, protože výzkum se mohl vrátit o roky zpět. Její známky se dramaticky zhoršovaly a dělala velké potíže při hodinách i mimo ně. Dostala několik šancí na nápravu, ale nevyužila je a to vloupání do laboratoře bylo opravdu moc. Za vyloučení si mohla sama. Ochrance laboratoře se Victoriina přítomnost vůbec nelíbí. Victoria navíc zjistila, že její dcera se vůbec nevyskytuje na sociálních sítích, podle ní to udělal někdo z univerzity. Macey by to sama neudělala, moc to pro ni znamenalo. Není dokonce ani v seznamu studentů, podle univerzitní IT pracovnice Bobby někdo všechno vymazal. Kdosi monitoroval Maceyin účet, někdo z laboratoří výzkumného ústavu. Bobby dovolí Victorii, aby se do počítače podívala, a Victoria tam najde video, na kterém mluví Macey o tom, že profesor Drake surově týrá zvířata. Policie našla Maceyino auto a kus oblečení na místě, kde se scházejí narkomani. Už i Victoriin šéf Ron věří, že Macey byla unesena. Adele, pracovnice správy univerzity, se setkává s Victorií a poví jí, že jedna studentka, která si přeje zůstat v anonymitě, říkala, že Macey viděla, jak do místnosti v 6. patře biolaboratoře, kam nikdo nesmí, vezli nějaké tělo. Do těchto prostor nemá nikdo přístup. Ani děkan, a všude jsou kamery. Victoria žádá o pomoc Bobby, která je schopná zvládnout kamery, ale vstup do té budovy je možný jen na základě bezpečnostní prověrky. Přesto se pokusí Victorii pomoci, a ta se dostane do budovy biolaboratoře. Bobby se ovšem nepodařilo zcela vyřadit kamery, a ochranka biolaboratoře Victorii objevila a vyvolala poplach. Drake vezme Victorii do 6. patra se slovy, že nemá co skrývat. Ukáže jí mrtvé lidi v prostředí, které je údajně velmi sterilní, musí si obléknout speciální oblek, aby nedošlo ke kontaminaci. Vysvětluje, že na živých lidech je testování zakázáno, ale na mrtvolách ne. DNA je prý použitelná ještě nějaký čas po smrti, a když sem těla dostanou krátce po smrti, mohou uměle prodloužit jejich biologickou funkci. Jeho výzkum je pro lidstvo velmi důležitý, ale má jen omezený čas, asi šest měsíců, protože sám trpí rakovinou jater. Jeho výzkum je v ohrožení, a přitom je tak blízko. Její dcera tam prý není a nebyla, ale Victoria našla nějakou náušnici a podle fotografie poznala, že by mohla patřit Macey. Dokončení v kartě pořadu.

Režie:G. Erschbamer

Hrají:V. Prattová, N. Lea, I. Baldwinová

Kan., 2016