Třetí skoba pro Kocoura

Rodinný film ČR (1983). Člen turistického oddílu objeví v jeskyni mrtvolu neznámého muže. Když dorazí policie, vyklube se z mrtvoly spící archivář. Chlapec ale trvá na tom, že v jeskyni ležela mrtvola. Členové turistického oddílu z malebného jihomoravského městečka trénují horolezecké dovednosti v blízkých skalách. Když se však první dva, Ivan Kočička řečený Kocour s kamarádem Jožinem, dostanou na vrchol skalní věže zvané Hláska, objeví Kocour v jeskyni na vrcholu druhé skály, spojené s hláskou chatrným můstkem, mrtvolu neznámého muže. Když však dorazí na místo bezpečnost, je z mrtvoly spící archivář Hromada, který tvrdí, že je amatérský entomolog a v jeskyni usnul. Všichni mu věří, jen Kocour trvá na tom, že v jeskyni ležela mrtvola. Stane se terčem posměchu, a tak se rozhodne pátrat na vlastní pět. Zatímco se znovu vydává na Hlásku, začíná policie vyšetřovat loupež na místním zámku Kotově. Zatímco policisté marně hledají lupiče, Kocour, který si uvědomil souvislost mezi mrtvolou a loupeží, se rozhodne na lupiče nastražit past.

Režie:R. Cvrček

Hrají:K. Koula, S. Dvořák, Z. Komínek, M. Mikušek, M. Kuklová, L. Mrkvička

ČR, 1983