Stavme velké divadlo národní

Ve střihovém pořadu si připomeneme nejen vznik Národního divadla od prvotních myšlenek a návrhů až po jeho slavnostní otevření po ničivém požáru, ale i výsledky náročné rekonstrukce budovy sto let poté. Jak se v reprezentativní stavbě odrážely ideály českého národa i jeho vzkříšené sebevědomí? A působí její interiér, jenž je plný pro tehdejší publikum nejdražších symbolů, stejně živě i dnes?

Režie:G. Skála

2003, skryté titulky