Judea a Řím: Fatální konflikt (2)

Prozkoumáte život krále Heroda a vzestup a pád Judeje pod nadvládou Říše římské. Impozantní příběh vám přiblíží kontroverzní historik Flavius Josephus.

Austr., 2018