Zapovězeno: Smrt z lásky IV (3)

Dobrý skutek potrestán. Když se žena ujme pěstounské péče o nevlastní dceru, myslí si, že jejich rodina je konečně kompletní. Ale mladá dívka a otec si začnou utajovaný vztah, který skončí vraždou

Uvidíte v TV