Příběh tiskařského lisu

Výrazný otisk v historii české grafiky zanechal Miro Pegrassi, syn veronského sochaře, díky jehož lisu se u nás prosazovala technika měditisku. Ta se stala u českých umělců velmi oblíbenou a mezi Pegrassiho klienty patřili například Max Švabinský a Kamil Lhoták. Od roku 1936 tiskařský stroj dobře sloužil několika generacím tvůrců a nakonec skončil v péči pana Dřímala, jenž jej po prastrýci Pegrassim i s jeho firmou zdědil.

Režie:A. Vojta

1998, skryté titulky