Opuštěná místa (3)

Lidé, kteří žili a pracovali v minulých památkách velkých historických epoch, nám je pomohou znovu objevit, ať už jsou tyto monumenty z oceli, betonu nebo vysekané do hory.

N, 2021

Uvidíte v TV