Na hranici tradic

Chlapi z mužského pěveckého sboru Boršičané se rozhodli, že vytvoří pro svou rodnou obec rekonstrukci tradiční podoby místní svatby – pořad Boršická svajba. A šli tou nejzajímavější cestou. Neoslovili s žádostí o výpomoc žádné okolní folklorní soubory, nýbrž přímo obyvatele Boršic. Požádali je, aby se s nimi zapojili do příprav, aby ztvárnili jednotlivé role (postavy) svatebního obyčeje. Podařilo se tak dát dohromady skupinu žen, skupinu dívek, muže, chlapce i boršické muzikanty. A světe div se, do rekonstrukce prastarých svatebních obřadů se zapojila téměř stovka Boršičanů z osmisethlavé obce. Proč se vlastně pořad Boršická svajba rozhodli udělat právě tímto způsobem? Mají totiž pocit, že i na moravskoslovenském pomezí má lidová kultura namále. Největší problém vidí v tom, že došlo k přerušení předávání lidové kultury v rodinách. Mladí lidé, ale ani čtyřicátníci či padesátníci netuší, proč by měli udržovat zvyky, jejichž podstata či význam jim uniká. Více než o samotný obřad tak šlo hlavně o několikaměsíční scházení se, poznávání se v obci napříč generacemi a především o pronikání ke smyslu svatebních obřadů, jejichž význam se z našich životů v minulém století pomalu ale jistě vytratil.

Režie:P. Hajn

2011, skryté titulky

Uvidíte v TV