Výleťák (127)

Stříbrná horečka v Kutné Hoře, pokladnice králů a starobylé chrámy. Kutná Hora není jen významná městská památková rezervace zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Uvidíte v TV