Herkules

Herkules je nájemný žoldák, který za peníze pomáhá králům s jejich problémy. Nyní čelí několika banditům, které přemůže za pomoci svých věrných druhů. Mezi ně patří i jeho bratranec Iolaos, který se snaží prostřednictvím svých rétorických schopností šířit svou slávu (takže například vypráví, jak zdolal lva holýma rukama apod.). Večer za Herkulem přijde princezna, která ho přesvědčuje, aby on a jeho věrní pomohli jejímu otci, králi Cotysovi. O tři roky dříve se setkal Herkules s králem Eurystheem. Herkules měl dvě děti a ženu. Herkules zabil zlé lidi, kteří se vydávali za hydru, a pomohl tím Eurystheovu království. Poté je vidět, jak Herkules vzpomíná, že jeho žena a děti byly zavražděny. Král Cotys řekne Herkulovi, že jistý Rhesus drancuje jeho zemi s pomocí kentaurů, což jsou napůl lidé a napůl koně. Herkules mu přislíbí pomoc a začne cvičit armádu. Po nějaké době přijde ke králi člověk, který tvrdí, že se Rhesova armáda blíží a že chce napadnout jeden z kmenů v Cotysově království. Cotys jim chce jet na pomoc, ale Herkules nesouhlasí, protože armáda ještě není vycvičená. Nakonec ho ale Cotys přesvědčí. Když přijedou do vesnice, jsou tam jen mrtvoly. Některé jsou staré, jiné čerstvé. Je to past. Rhesus podle Cotyse očaroval některé lidi z kmene a ti teď útočí na Cotyse a jeho armádu. Herkules společně se svými bojovníky ale Cotyse ochrání a ten, i když s velkými ztrátami, ve svém vojsku zvítězí. Herkulovi se pak znovu zdá sen o jeho rodině, která je mrtvá. Poté opět cvičí armádu. Princezna se ptá, jak je to s Herkulovou historií. Jeho společníci vypráví, že když byl u Eurysthea v Aténách, měl tam ženu a dvě děti. Jednoho dne se probudil a žena i děti byly mrtvé. Vina padla na Herkula a on musel odejít. Herkulův synovec říká, že si to, že je polobůh, jen vymysleli, aby jim to zlepšilo image. Nyní se snaží vsugerovat vojákům, že zbraně od Herkula jim zajistí vítězství. Herkules a Cotysovi vojáci se mají utkat v boji proti Rhesovi. Ten přijede vyjednávat na koni a chce, aby se vzdali. Král chce ale bojovat. Herkules a vojáci Coytse zvítězí celkem rychle a Rhesus je zajat. Večer je v paláci Rhesus spoutaný a Herkules si všimne, že princezna ho lituje. Herkules se jí ptá, co se děje, a ona mu řekne, že pravý tyran je její otec Cotys. Ten chtěl zpacifikovat rebely, a proto donutil princeznu (svou dceru), aby poprosila Herkula o pomoc. Princezna to musela udělat, jinak by zabil jejího syna. Herkulovi se to nelíbí, ale vezme si zlato a odchází. Cestou si to ale rozmyslí a chce osvobodit království. Ostatní se k němu až na jednoho společníka přidají. Herkules je ale zajat, protože král ho čeká. Cotys se spojil s Eurystheem. Ten řekne Herkulovi, že mu vadila jeho sláva, a proto ho musel pošpinit a zavraždil mu rodinu. Herkulese uspal a pak to vypadalo, že to udělal sám Herkules. Poté mají vojáci setnout hlavu princezně. Herkules se ale vzepře a utrhne se ze řetězů. Poté začnou souboje. Herkules zabije Eurysthea a jeho bratranec Iolaus Cotysova nejvyššího generála. Poté se přesunou ven, kde má Cotys armádu. Herkules se vzepře a shodí obrovskou sochu na Cotyse, který zemře. Vojáci se vzdají a pokleknou před ním. Herkulův společník se vrátil a pomohl mu v boji. Nakonec zemřel pouze jeden z Herkulových společníků.

Režie:B. Ratner

Hrají:D. Johnson, J. Hurt, I. McShane

USA, 2014